Contacts

Address:

Russia , Nizhny Novgorod region, Dzerzhinsk , Igumnovskaya Highway, 21

tel.: +7 (8313) 27-53-13 , 262-16-16